Civil szervezetek

IHAROSBERÉNYI TRÓFEA VADÁSZTÁRSASÁG

Elnök: ZSIRMON ENDRE
Székhely: 8725. Iharosberény, Kanizsai u. 14/a.
Bírósági nyilvántartási szám: 14-353250-405
Alakult: 2015

Jelenleg 3.670 ha. nagyságú vadászterületnek  a vadászatra jogosult. Ez négy település közigazgatási területét érinti, Iharosberény 2.200 ha., Pogányszentpéter 751 ha., Inke 340 ha., és Sand 379 ha. nagyságú területéből tevődik össze. A vadászterület több mint felét a Zalai dombság déli nyúlványa képezi, észak-déli völgyekkel szabdalva, míg másik felét Dél-Somogy síkvidéke jellemzi. Fő vadfaj a gímszarvas, az őz, és a vaddisznó. Ezen kívül megtalálható a nyúl, a fácán, a róka, és egyre nagyobb számban az aranysakál. A bőgésben elejtett gímszarvas bikák trófeáinak átlag súlya 8-8,5 kg, érmes arányuk 80-85%-os. (Szerk. Imrei Károly)

NOSZTALGIA HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Elnök: HORVÁTHNÉ SZANYI ÉVA
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Adószám: 18771510114
Bírósági nyilvántartási szám: 14-02-0002254
Bankszámlaszám: 67000100-10000290
Alakult: 1999

Tevékenységi területe az időskorúak érdekvédelme, művelődési, szórakozási igényeinek kielégítése. A művelődési közösség az iharosberényi kultúrházban találta meg tevékenységének színterét. Keretei között kórus, néptánccsoport, amatőr színjátszókör, nyugdíjas klub, horgolókör működik. Szakmai értékteremtő programjaival: pl. közösségi tér parkosítása, berényi viselet reprodukciója, szakmai utak szervezése, települési rendezvények létrehozása –hozzájárul Iharosberény kulturális életének gazdagításához. (Szerk. Varga Róbert)

IFJÚKOR EGYESÜLET

Elnök: ERŐSS BORBÁLA
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Adószám: 18783054-1-14
Bírósági nyilvántartási szám: 14-02-0001404
Bankszámlaszám: 67000100-11017471
Alakult: 1994

Célja a településen és mikrotérségben élő korosztályi csoport életlehetőségeinek bővítése. Partnerként tevékeny részt vállalt 2000-ben a teleház, 2005-ben a települési ifjúsági információs pont kialakításában. Önkormányzati együttműködés eredményeként 2006-ban Pinceklub néven ifjúsági szabadidős közösségi teret alakítottak ki. Gyermek- és ifjúsági programjaikkal a közösségi tapasztalatszerzés lehetőségét biztosították az itt élő fiatalok számára. 2012-ben a közösség tevékenységének fókusza a helyi értékek feltárása irányult: történelmi hagyományőrzéssel, helytörténeti kutatással gazdagítják a települést. (Szerk. Varga Róbert)

POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ EGYESÜLET

Elnök: LEDNICZKY MIKLÓS JÁNOSNÉ
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 61.
Adószám: 18765979-1-14
Bírósági nyilvántartási szám: 14-02-0004243
Bankszámlaszám: 67000100-10000056
Alakult: 1991

SPARTACUS SPORT EGYESÜLET

Elnök: VÖRÖS KRISTÓF LAJOS
Székhely: 8725. Iharosberény, Mártírok u. 62.
Adószám: 18772834-1-14
Bírósági nyilvántartási szám: 14-02-0002367
Bankszámlaszám: 11743088-24627142
Alakult: 2021

Célja a települési gyermek- ifjúsági és felnőtt sport -elsősorban a labdarúgósport-helyi lehetőségének megteremtése, népszerűsítése. A helyi infrastrukturális adottságokra (tornacsarnok, műfüves futsal pálya, szabadtéri labdarúgó pálya, öltöző) építve a helyben 15 éve megszűnt szervezett labdarúgás lehetőségét kívánja az egyesület pályázati programjai segítségével újraindítani, csapatával a megyei bajnokságban részt venni. Tevékenysége hatására a 10-29 éves korosztály sportolási lehetőségei bővülnek, a vidékre legjellemzőbb sportág, a labdarúgás feltételei teremtődnek meg. Célja érdekében pályázati és önkormányzati támogatások segítségével programok, versenyek szervezésével igyekszik a sportág megszerettetésére, tömegsport-akciók kezdeményezésével a mindennapi mozgásos életmód népszerűsítésére, megélésére ösztönöz.